Home 2 – činnosti

Působení Jasanu

Činnosti v Jasanu jsou různorodé. Přes ekologické zemědělství a zpracování faremní produkce se zabýváme také sázením stromů a chovem menších hospodářských zvířat, které máme spíš pro radost než „ekonomický“ užitek.

 

V areálu bývalého JZD ve Velkých Hostěrádkách, kde provozujeme naši podnikatelskou činnost a sdílíme prostory s dalším subjektem. Jedná se o ekologickou farmu EKOFARMA PROBIO s.r.o., což je dceřiná firma firmy PRO-BIO, a nezisková společnost Veselá biofarma, která zajišťuje osvětu veřejnosti v ekologickém zemědělství, a která nás tak nějak spojuje, protože jsme všichni její členové.
Zeleninu pěstujeme jak v areálu farmy, tak i mimo ni, ale stále v katastru Velkých Hostěrádek. Naše produkce má certifikaci BIO. Chleba a faremní produkci zpracováváme ve skromné certifikované zpracovně v hlavní budově farmy. V polích obhospodařovaných firmou PROBIO sázíme stromy a keře a snažíme se alespoň o přiblížení se původnímu krajinnému rázu ve zdejší přírodě. A díky tomu, že se kolem nás točí spousta nadšených ornitologů, dali jsme si za nemalý cíl navrátit do zdejšího katastru koroptvičku polní, která se zde už pěknou řádku let nevyskytuje vůbec. A protože ke každému hospodářství patří i zvířata, postupně si pořizujeme taková, která kapacitně zvládáme a můžeme jim dopřát kvalitní a láskyplnou péči. Momentálně se naše zvířecí osazenstvo skládá ze dvou psů, ze pár koček, asi 50 slepic vynesených z velkochovů a jedné kozy.