Projekt

Sociální podnik Jasan je společenství lidí, které se snaží vytvářet ozdravující hodnoty dnešní konzumní a uspěchané době. Konáme tak na jižní Moravě v obci Velké Hostěrádky.

V ekologickém režimu pěstujeme zeleninu a ovoce, zpracováváme je v naší certifikované provozovně a pečeme bio kvasový chléb. K tomu sázíme stromy a tvoříme tak remízky, které mají mnohé prospěšné funkce v krajině. A víte proč sociální? Protože zaměstnáváme osoby znevýhodněné na trhu práce a deklarujeme naplňování principů sociálního podnikání v zakládací listině. S úctou k člověku, zvířeti a přírodě.

Renca

Renča

Jirka

Jirka

Příběh Jasanu

Jmenujeme se Jiří a Renáta a tvrdí se o nás, že jsme dva nadšenci. Asi to je pravda, protože nadšení je největší hybnou silou, která z ničeho dokáže vytvořit cokoli.

Známe se spolu už od střední školy. A přece se naše cesty střetly až na sklonku našeho 28. roku, kdy to všechno začalo. Jirka byl tou dobou dobrovolníkem v Camphillu v Českých Kopistech, kam jsme se spolu sestěhovali do hlavního domu k sedmi dospělým mentálně postiženým lidem. Takhle jsme si žili něco přes rok a spřádali plány, jak se osamostatnit a udělat nějakou vlastní „službu“ světu. Chtěli jsme propojit zemědělství, ke kterému máme blízko, s lidmi, ke kterým máme obecně jako společnost daleko. Jenže jak začít? Neměli jsme nic, jen pár našetřených peněz a naivní představy o budoucím životě. Střádali jsme vize a trochu se zesměšňovali s našimi velkolepými plány tak dlouho, dokud nás osud nesvedl dohromady s ekologickými aktivisty na jižní Moravě, o něco blíže naší rodné Hané. A tito lidé se nám nesmáli a místo toho se nadchli a řekli: „Pojďte za námi do Velkých Hostěrádek, my vám nějak pomůžeme.“ No ale jak začít? Nemuseli jsme dlouho čekat na odpověď. V Kopistech jsme se dozvěděli o možnosti získání dotace na sociální podnikání. A když byla zrovna ta možnost, tak to byla i naše cesta. Bez jakékoli dřívější zkušenosti, jsme se na jaře v roce 2019 horlivě pustili do sepisování, počítání a kloubení našich představ s realitou. Za měsíc se nám to za pomoci několika skvělých lidí podařilo a za další měsíc jsme se dozvěděli o našem úspěchu. Je leden 2020 a my jsme tady na jižní Moravě. Až během skutečné realizace projektu nám došlo, že sociální podnikání je pořád podnikání. Narážíme dnes a denně na nové a další problémy, českou byrokracii, ale hlavně – lidi. Nespočet překážek vyvažují malé úspěchy a radosti, které jsou důkazem toho, že konečně děláme něco, čemu opravdu věříme.

Sociální podnik Jasan není jenom o dvou lidech, kdo další za tím stojí se můžete podívat v naší sekcí O nás.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

V areálu bývalého JZD ve Velkých Hostěrádkách, kde provozujeme naši „podnikatelskou“ činnost sdílíme prostory se dvěma dalšími subjekty, jež jsou naše zmíněná jihomoravská podpora. Jedná se o ekologickou farmu VH Agroton, což je dceřiná firma firmy PRO-BIO, a nezisková společnost Veselá biofarma, která zajišťuje osvětu veřejnosti v ekologickém zemědělství, a která nás tak nějak spojuje, protože jsme všichni její členové.

Zeleninu pěstujeme jak v areálu farmy, tak i mimo ni, ale stále v katastru Velkých Hostěrádek. Nyní v ekologickém režimu, do budoucna se chceme zaměřit na biologicko-dynamický způsob pěstování a certifikaci pod značkou Demeter CS. Chleba a faremní produkci zpracováváme ve skromné certifikované zpracovně v hlavní budově farmy.

V polích obhospodařovaných firmou VH Agroton sazíme stromy a keře a snažíme se alespoň o přiblížení se původnímu krajinnému rázu ve zdejší přírodě. A díky tomu, že se kolem nás točí spousta nadšených ornitologů, dali jsme si za nemalý cíl navrátit do zdejšího katastru koroptvičku polní, která se zde už pěknou řádku let nevyskytuje vůbec.

A protože ke každému hospodářství patří i zvířata, postupně si pořizujeme taková, která kapacitně zvládáme a můžeme jim dopřát kvalitní a láskyplnou péči. To znamená, že kromě tří psů a kocoura, který se k nám hned po našem příchodu nastěhoval, máme nově 50 vynešených slepic z velkochovů. Hospodářská zvířata jsou samozřejmě chována v registrovaném ekologickém režimu. Je naším neskromným snem se přes drůbež a menší skot dopracovat ke krávě.

 

Působení Jasanu = Projekt sociálního podnikání

V areálu bývalého JZD ve Velkých Hostěrádkách, kde provozujeme naši „podnikatelskou“ činnost sdílíme prostory se dvěma dalšími subjekty, jež jsou naše zmíněná jihomoravská podpora. Jedná se o ekologickou farmu VH Agroton, což je dceřiná firma firmy PRO-BIO, a nezisková společnost Veselá biofarma, která zajišťuje osvětu veřejnosti v ekologickém zemědělství, a která nás tak nějak spojuje, protože jsme všichni její členové.

Zeleninu pěstujeme jak v areálu farmy, tak i mimo ni, ale stále v katastru Velkých Hostěrádek. Nyní v ekologickém režimu, do budoucna se chceme zaměřit na biologicko-dynamický způsob pěstování a certifikaci pod značkou Demeter CS. Chleba a faremní produkci zpracováváme ve skromné certifikované zpracovně v hlavní budově farmy.

V polích obhospodařovaných firmou VH Agroton sazíme stromy a keře a snažíme se alespoň o přiblížení se původnímu krajinnému rázu ve zdejší přírodě. A díky tomu, že se kolem nás točí spousta nadšených ornitologů, dali jsme si za nemalý cíl navrátit do zdejšího katastru koroptvičku polní, která se zde už pěknou řádku let nevyskytuje vůbec.

A protože ke každému hospodářství patří i zvířata, postupně si pořizujeme taková, která kapacitně zvládáme a můžeme jim dopřát kvalitní a láskyplnou péči. To znamená, že kromě tří psů a kocoura, který se k nám hned po našem příchodu nastěhoval, máme nově 50 vynešených slepic z velkochovů. Hospodářská zvířata jsou samozřejmě chována v registrovaném ekologickém režimu. Je naším neskromným snem se přes drůbež a menší skot dopracovat ke krávě.

 

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

O projektu OPZ

(Operační program zaměstnanost)

Společensky prospěšný cíl

Sociální podnik Jasan s.r.o. se zaměřuje na výsadbu extenzivních agrolesnických ekosystémů a mezí, které jsou vysazovány za pomoci zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce. Obnovou těchto krajinných prvků chceme dopomoci návratu Koroptve polní zpět do katastru Velkých Hostěrádek.

Sociální prospěch

Osoby znevýhodněné na trhu práce tvoří v Sociálním podniku Jasan min. 30 % zaměstnanců. Jedná se konkrétně o osoby ve věku 55+ let a osoby se zdravotním znevýhodněním. Těmto lidem poskytujeme specifickou podporu přizpůsobenou druhu jejich znevýhodnění (přizpůsobení pracovních podmínek, psychosociální podpora, tvorba pracovních návyků) a individuálně rozvíjíme jejich pracovní kompetence formou vzdělávání.

Sociální podnik podporuje demokratickou strukturu řízení podniku. Zaměstnanci jsou zapojováni do rozhodování o směřování podniku, jsou informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů na každotýdenních poradách.

Ekonomický prospěch

Zisk je přednostně (minimálně z 51 %) používán pro rozvoj sociálního podniku a pro naplnění společensky prospěšných cílů. Sociální podnik Jasan je nezávislý v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích či zřizovatelích.

Environmentální prospěch

Sociální podnik Jasan sází extenzivní meze, biokoridory a agrolesnické ekosystémy složené z nejedlých i jedlých stromů, keřů a bylin, přičemž jsou upřednostňovány původní staré odrůdy typické pro tento region.

Zelenina a ovoce pěstované sociálním podnikem podléhají zásadám ekologického zemědělství stejně jako chov zemědělských zvířat.

Zachytáváme dešťovou vodu ze střech v areálu a tuto používáme k zalévání rostlin a k prvotnímu čištění zeleniny.

Dodržujeme zásady environmentálně šetrného podnikání v každém okamžiku naší podnikatelské činnosti. Od nákupu spotřebičů, zařízení, obalových materiálů, přes výrobu po úklid, nakládání s odpady a úřadování.

Místní prospěch

Usilujeme o přednostní uspokojování potřeb místní poptávky a místní komunity. Zaměstnáváme přednostně místní obyvatele a nakupujeme od místních dodavatelů. Spolupracujeme s místními aktéry (okolní obce, zemědělci, myslivci, apod.).

Projekt Sociální podnik Jasan s.r.o. byl podpořen MPSV z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011792.