Libor

Kde může tam pomůže

Libor je chlap jako hora a není dne, kdy by se nesmál od ucha k uchu. Přidržuje, podává, přenáší, rozbíjí, zvedá, pokládá a neustále srší vtipem.